مفاهيم و كليات گردشگری روستایی

 

انديشه پايه‌گذاري گردشگري روستايي به منظور بازديد مناطق روستايي كه شامل اهداف تفريحي مي‌شد.

 در ابتدا در اثر صنعتي شدن و شهرنشيني سريع جوامع غربي طي قرن 19 در كنار عواملي چون توسعه حمل و نقل، افزايش درآمد و اوقات فراغت پديد آمد و اين امكان را ايجاد نمود كه تعداد افراد بيشتري از حومه شهرها ديدن كنند.

دگرگوني‌هاي اخير اجتماعي و فرهنگي مانند افزايش علاقه مندي مردم به ميراث فرهنگي و نگرانيهاي زيست محيطي، پيشروي به سوي شيوه‌ هاي زندگي سالم و امتناع از فرهنگ مصرف گرايي كه در دهه 70-60  ايجاد شد، علاقه و شركت مردم را  در اين نوع گردشگري بالا برده‌است. گردشگري روستايي شامل گردشگري بومي و طبيعت مي‌شود و مدتي است در جهان مرسوم شده‌است. اما جامعه بين‌المللي به سرعت اين بخش از صنعت گردشگري را نمادي از «توسعه پايدار» معرفي كرده‌است. چرا كه در بيشتر مناطق حاشيه‌اي دور افتاده، توسعه گردشگري روستايي عامل مهم بازسازي و احيا مناطق روستايي به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر گردشگري روستايي حكم داروي مشترك براي رفع مشكلات اقتصادي-اجتماعي جوامع روستايي محسوب مي‌شود. اين نوع گردشگري در بسياري نقاط با سياست‌هاي كشاورزي در ارتباط است و غالبا وسيله‌اي در جهت حمايت محيط زيست و فرهنگ روستايي مي‌باشد. بنابراين در صورتي كه در آن ملاحظات زيست محيطي و فرهنگي مد نظر باشد مي‌تواند نقش اساسي در احيا و توسعه روستا داشته باشد، ولي بايستي توجه داشت همانطور كه فوايدي در توسعه گردشگري روستايي حاصل مي‌شود توسعه نامناسب آنها نيز زيان‌ها و آثار منفي به دنبال دارد.

سطح تاثيرات مثبت يا منفي متناسب با عوامل مختلفي چون اهميت صنعت گردشگري محلي، ظرفيت گردشگران و فعاليت‌هايشان، ظرفيت محيط زيستي محلي و چگونگي تجهيز محيط براي گردشگري تغيير مي‌كند. بايد توجه داشت كه اثرات زيان بخش در پهنه‌هاي گردشگري را مي‌توان از طريق طراحي مناسب تقليل داد.

دانلود متن کامل مقاله

 


برچسب‌ها: توسعه پایدار, روستا, گردشگری
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت |


برچسب‌ها: دودانگه, فریم, ساری, عکس دودانگه, بخش دودانگه
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 و ساعت |
چوپون ها در پرا

 


برچسب‌ها: دودانگه, فریم, ساری, عکس دودانگه, بخش دودانگه
+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 و ساعت |

ماز خوار ( زنبور خوار)


+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در جمعه بیست و ششم مهر 1392 و ساعت |

عکاسی از فریم صحرا  در (پاپشت - مجی)

عکاسی از فریم صحرا   (انار گاله - پرا )

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در جمعه بیست و ششم مهر 1392 و ساعت |